Lid worden

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december (men wordt lid voor het lopende kalenderjaar)

Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor 1 november van het lopende jaar

Contributie
Jeugdleden (tot 16 jaar) €35,- per jaar
Surf- en SUP leden €55,- per jaar
Ondersteunde leden €55,- per jaar
(Gezins)donateurschap €27,50,- per jaar

Plankenberging
Alleen voor leden €62,50- per jaar.
N.B. Stalling van het surfmateriaal geschiedt voor eigen risico!

Deelname aan clubwedstrijden is gratis

Aanmelden:
Bij de secretaris. Vermeldt naam, voornamen, geboortedatum, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en e-mailadres. 

Bij het aanmelden stemt u in met ons privacybeleid.

De contributie dient te worden betaald na ontvangst van de rekening. Verzocht wordt een machtiging af te geven tot automatische incasso.
Rabobank nr. NL85RABO0301602565  te Alphen aan den Rijn t.n.v. Windsurfvereniging Zegerplas

This article was updated on 7 januari 2024