Diploma- en prijsuitreiking

Het jaar 2012 is op WSV Zegerplas inmiddels al ingeluid met een nieuwjaarsreceptie en de algemene ledenvergadering. Voordat het nieuwe seizoen echter van start kan gaan, dient er nog een belangrijk evenement plaats te vinden. Namelijk de uitreiking van de CWO diploma's en de uitreiking van de prijzen van het clubkampioenschap 2011.

Op zondag 19 februari 2012, aanstaande zondag dus, gaat dit gebeuren. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd! Ook introducés zijn uiteraard van harte welkom.

We hebben onze activiteitencommissie bereidt gevonden om deze dag voor een winters hapje en drankje te zorgen. Ook wanneer je niet in de prijzen valt is er dus een goede reden om aanwezig te zijn.

De club is, zoals gebruikelijk, vanaf 1400u open. De uitreiking van de diploma's en de prijzen zal vanaf 1500u plaatsvinden.

Langs deze weg wil ik ook de winnaars van de wisselbokalen van  het afgelopen jaar vragen om deze zondag mee te nemen. De namen van de nieuwe winnaars kunnen hierin dan gegraveerd worden en vervolgens een jaar lang bij hen op de schoorsteen prijken.