Jaarverslag wedstrijdcommissie 2010

Het begin van 2010 is ons vooral bijgebleven door de aanschaf van de nieuwe lesboards, Bic Beach 175 en 225. De boards zijn inmiddels een half jaar in gebruik en de reacties hierop zijn erg positief. Zowel van onze cursisten als van andere leden die het board een keer hebben geprobeerd.
In het voorjaar hadden we het afgelopen jaar weinig evenementen op de kalender staan, zodat we onze aandacht konden richten op de trainingen. Deze werden helaas traditiegetrouw tot de 1e dagcursus nog niet volop benut. Na de 1e dagcursus zagen we echter het aantal deelnemers stijgen op de trainingen waardoor we weer regelmatig met 30 of meer mensen op het water stonden. Ongetwijfeld had dit ook te maken met de inmiddels iets aangenamere temperaturen.

Op 23 mei hebben wij onze enige wedstrijd van het voorjaar gevaren, de 2 uren van Alphen. Met 20 deelnemers werd deze redelijk bezocht. Ter vergelijking: in 2009 hadden we nog 31 deelnemers. Ondanks dit hebben we toch weer een hoop positieve geluiden gehoord over de wedstrijd waardoor deze ook voor komend seizoen weer gewoon op de agenda te vinden is.

Na de zomerstop zijn we de 2e helft van ons seizoen van start gegaan met de tourtocht. Dit jaar gevaren van Alphen naar Ter-Aar. Ondanks dat dit volgens ons elke keer een geslaagd evenement is, heeft SC Ter-Aar aangegeven in 2011 de tourtocht niet op de kalender te zetten. De intentie is wel om de tocht eens per 2 jaar te varen, waardoor we hopen in 2012 weer een grote groep surfers op het kanaal kunnen zien.

De trainingen zijn na de zomerstop uiteraard ook weer begonnen, waarbij het aantal deelnemers nog steeds onverminderd hoog is gebleven. Gelukkig hebben wij hierbij inmiddels ook de nodige assistentie gekregen van Corstiaan Noels en Ronald Giessen, waarbij het de vermelding waard is dat Ronald inmiddels ook is toegetreden tot de wedstrijdcommissie.

De clubwedstrijden zijn helaas minder druk bezocht dan de training, wat wij toch wel teleurstellend vinden. Als iemand nog ideeen heeft over hoe we dit aantal kunnen verhogen horen wij dit na de vergadering uiteraard graag. Toch hebben we in het najaar toch 4 clubwedstrijden gehad die allemaal nog een spannende strijd opleverden. De uitslag hiervan wordt op zondag 20 februari bekent gemaakt tijdens de diploma- en prijsuitreiking.

Dit jaar hebben zo’n 10 cursisten ook het theorie-examen afgelegd na een 8-tal lessen. Ook zij horen op 20 februari of zij met een goed gevoel kunnen terugkijken op 2010.

Als laatste willen we graag iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar heeft geholpen bij de trainingen en wedstrijden. Zonder hen wordt het lastig om elk jaar weer een druk programma te draaien. Als er nog meer mensen zijn die ons, al dan niet op vaste basis, willen helpen bij de trainingen of wedstrijden: laat het ons dan even weten.

Namens de wedstrijdcommissie,

Michel Stijnman
Martin de Jong
Bob Verweij
Ronald Giessen