Training Protocol COVID-19

Sinds deze week gelden er een aantal versoepelingen van de regels die ingesteld zijn vanwege de Corona crisis. We mogen weer trainingen organiseren voor de jeugd tot 18 jaar. Omdat ook de instructeurs weer staan te springen om (op gepaste afstand) les te gaan geven beginnen we 29 april met een afgeslankte groep met de woensdagavond training. Hieronder staat het protocol wat we als vereniging hebben afgesproken om dit zo veilig mogelijk te houden.

Als het goed is heeft de groep waarover het gaat inmiddels een mailtje gehad met de informatie en hoe ze in de whatsapp groep kunnen komen. 

Training Protocol COVID-19

Aangepaste trainingen voor 12-18 jarigen

Aanleiding

Vanaf 29 april 2020 is het weer mogelijk om gezamenlijke buitentrainingen te organiseren voor sportverenigingen. Dit nog in een sterk afgezwakte vorm waarbij rekening gehouden dient te worden met een aantal punten. Dit document beschrijft het protocol en gedragsregels welke deelnemers en instructeurs volgen voor het geven van trainingen.

Doelgroep

De eerste doelgroep zijn 12-18 jarige leden waarbij de regering zegt dat het een verminderde risicogroep is en weer gezamenlijk mogen buitensporten.

Communicatie omtrent trainingen

Er wordt een aparte whatsapp groep met daarin de gegadigde deelnemers (+ eventueel ouders/verzorgers) opgezet. Hierin dient vooraf aangemeld of afgemeld te worden (voor woensdag 16:00 uur). Dit om ervoor te zorgen dat materiaal beschikbaar wordt gesteld en dat er voldoende instructeurs aanwezig zijn. Een training zal doorgaan bij 2 of meer deelnemers en zal rond 16:00 uur bekend worden gemaakt of de training die dag doorgang zal vinden.

Gebruik van clubruimtes

  • Maximaal 1 persoon tegelijk in kleedkamers. Kleed waar mogelijk thuis om.
  • Niet douchen na afloop.
  • Maximaal 1 persoon tegelijk in een container
  • Bargedeelte is gesloten (neem een bidon / flesje drinken mee)

De trainers reinigen de vloer, bankjes en sanitair na elke training.

Omkleden 

Voor wie het mogelijk is willen we vragen thuis om te kleden. Dit zal voor de een makkelijker gaan dan voor de ander.

Voor de mensen die niet een eigen wetsuit hebben kunnen ze deze lenen van de club voor deze periode. Hiermee voorkomen we dat cursisten in de container pakken moeten uitzoeken, en is het makkelijker om thuis alvast om te kleden. Geef aan aan de trainers als je een pak zou willen lenen.

Omkleden kan in de kleedkamers maar maximaal 1 persoon tegelijkertijd. Er zijn dus geen heren/dames kleedkamers meer. ‘Bezet’ wordt aangegeven door een item aan de deurklink te hangen. (aanhaler met vin oid / nader te bepalen)

Na afloop van de trainingen mag je geen gebruik maken van de douchegelegenheden. Dit omdat het virus zich beter in vochtige lucht kan verspreiden. Douche dus thuis.

Optuigen en aftuigen van materiaal

Hou hierbij voldoende afstand. Als je niet eigen materiaal hebt zullen de trainers het lesmateriaal alvast voor je op het veldje leggen.

Na afloop van de training dient weer, op gepaste afstand, je spullen afgetuigd te worden. Geef nadat je hiermee klaar bent aan bij een instructeur dat je klaar bent zodat zij de spullen terug in de containers kunnen leggen.

Cursisten hoeven voor kleding en spullen dus niet in de containers te komen.

Training op ‘t water / aan de kant

Bij zowel instructie aan de kant als op het water houden de instructeurs als deelnemers anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt dus ook voor de deelnemers ten opzichte van elkaar.

Aantal beschikbare trainers

Voor veiligheid en praktische dingen zullen er minimaal 2 instructeurs aanwezig zijn tijdens de trainingen. Wie de instructeurs zijn wordt door de wedstrijdcommissie bepaald. 

Gebruik van (reddings)boot

We proberen zo min mogelijk de boot te gebruiken om mensen mee op te pikken in verband met het houden van anderhalve meter afstand. Zelfredzaamheid is dus belangrijk, maar uiteraard nood breekt wet. Dus in geval van nood wordt de boot gebruikt om mensen en materiaal terug naar de kant te halen. Als er geen nood is zullen we wat creatiever zijn, bv. met terugslepen of terug laten peddelen.