Wedstrijdbepalingen

Wedstrijdbepalingen 2 Uren van Alphen

1. De 2 Uren van AlphenDe wedstrijd bestaat uit één marathon van 2 uren, welke zal plaats vinden op de Zegerplas te Alphen aan den Rijn. De start vindt plaats om 12.00 uur.  Deze wedstrijd maakt deel uit van de Holland Windsurfing Serie, zie de desbetreffende wedstrijd bepalingen.

2. ReglementenVan toepassing zijn de "De regels voor wedstrijdzeilen 2009-2012" van het KNWV voor zover daar hieronder niet van wordt afgeweken.De deelnemers aan de wedstrijden doen dit geheel voor eigen rekening en risico. Noch de organisatie, noch het wedstrijdcomité, noch enige andere partij betrokken bij de organisatie van de wedstrijden, zijn aansprakelijk, of kunnen aansprakelijk gesteld worden, voor enige schade, welke direct of indirect in verband met de deelname aan deze wedstrijden zou kunnen ontstaan.

3. Klassen / CategorieënEr zal worden gevaren in de klassen 1. Open 9.5 m2, 2. Open klasse 7,8 m2, 3. BIC Techno 17 +(en ouder), 4. BIC Techno U17, 5.BIC Techno U15 en in de categorie Dames.  Rondbodems zijn toegestaan, maar tellen alleen mee voor de overall prijzen.

4. InschrijvingEr kan worden ingeschreven op de wedstrijddag vanaf 3 uur voor de start van de wedstrijd.Het inschrijfgeld bedraagt Euro 5,-.

5. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen  Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen zullen tenminste 30 minuten voor dat zij in werking treden worden bekend gemaakt.

6. PuntentellingHet totaal aantal gevaren ronden binnen de twee uren, met inbegrip van de laatste ronde (uitgevaren na het finishsignaal) geeft het aantal punten voor het evenement. De totaal uitslag zal aan de hand van dit puntentotaal en de finishvolgorde worden bepaald.

7. Prijzen:Aan de overall winnaar wordt de Oranje-wisselbokaal ter beschikking gesteld. Verder zijn een 1ste, een 2de en een 3de prijsbeschikbaarVoor de klassen 1 t/m 5 en de categorie Dames zijn eerste prijzen beschikbaar

8. AansprakelijkheidDe deelnemers dienen verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.

9. Protesten.Protesten moeten binnen 15 minuten na de laatste finish worden ingediend bij het wedstrijdcomité.