26 januari 2011 - Algemene Leden Vergadering

De algemene leden vergadering van dit (volgend) jaar vind dit keer plaats op woensdag 26 januari om 20.00 uur. De notulen van de ledenvergaderingen van vorig jaar staan hieronder. Tot dan!

Notulen Algemene Ledenvergaderingen 2010